Türkiye’de her yıl bir çok otel açılmaktadır. Bu da ekonomide rekabetin artmasına ve fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Sadece 2016 yılında beş yıldızlı otel sayısı 600’e yaklaştı ve giderek de artmakta. 2017 yılında daha da artması beklenen otel sayıları özellikle dört ve üç yıldızlı otellerde çok daha hızlı artış gösteriyor. Ekonomi için bu artış iyi gözükebilir. Çünkü artan inşaatlar, inşaat sektörünün büyümesine, istihdamın artmasına ve inşa edilen şehirlerde alt yapının gelişmesine katkı sağlamaktadır.

”Turizmdatabank” verilerine göre otel yatırımları içerisinde en büyük payı başta İstanbul yüzde 25 ile ve sırasıyla Antalya, Muğla ve İzmir takip etmektedir. 2017 yılı içinde yapılması ya da tadilat edilmesi beklenen 240 otel için de yatırım teşviki alındı. Bu artışların olumlu katkıları olduğu kadar olumsuz etkileri de olabilir. Son yıllarda dünya genelinde daralan ekonomi, alım gücünün düşmesi, siyasi ve diplomatik krizler bunda çok büyük bir etken. Türkiye’de de son yıllarda yaşanan gelişmeler, turizm ekonomisine büyük darbe vurmuş ve otellerin doluluk oranları büyük oranda düşmüştür. Devlete Artan otel sayısı bu konuda büyük iş düşmektedir. Bu yapılan yatırımların hak ettiği yeri bulabilmesi için Türkiye’de turizmin canlandırılması adına politikalar geliştirilmelidir.

Devlet otel yatırımlarını önceden değerlendirmeli ve hali hazırda yeterli kapasite olup olmadığını tespit ederek bazı kısıtlamalara gidebilmelidir. Yoksa sadece ülkede bayram tatillerini beklemekten başka çareleri kalmayacak olan otelciler için felaket çanları çalabilir. Bilindiği gibi Türkiye’de bir yatırım furyası başladığı an peşinden birçok yatırımcı da gitmekte ve planlanmadan yapılan bu yatırımlar geriye sadece batık ekonomi bırakmaktan öteye gidememektedir. Bu anlamda otel yapana teşvik değil, tüm yatırım alanlarında önce bu yatırım ülke ekonomisi için gerekli mi, yoksa başka alanda daha verimli olabilir mi, analizi yapılması ülke ekonomisi için çok daha iyi bir yatırım olacaktır. Çünkü yapılan bunca yatırımın boşa gitmesi, ekonomi içinde çok büyük bir israfa neden olabilir. Eski zamanlarda oteller yani kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde açılır ve devlet için gerekli olan yerlerde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılırdı. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yürütülen bu politika, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamıştır.