Eski zamanlarda kervansaraylar her kesimden kişiye istihdam sağlamaktaydı. Kervansaray içerisinde ayakkabıcı, nalbant, şadırvan ve hamam gibi hizmet yerleri bulunmakta ve ziyaretçilerine hizmet sunmaktaydı. Yani otelcilik aslında her sektörden her kişiye eski zamanlardan beri iş imkanı sunmaktadır.

Otellerde istihdam bilindiği üzere yüksek sezon diye tabir edilen yaz aylarında yükselmekte ve bu duruma bağlı olarak mevsimlik işçi talebi artış göstermektedir. Bu dönemin işsizliğe katkısı her ne kadar ekonomiye olumlu yansısa da, Türkiye’de turizmin dört mevsime yayılamamasından dolayı, bu pozitif etki kısa sürmektedir. Baktığımız zaman sektörde birçok meslekten insan çalışmaktadır. Yaptığı çarpan etkisi ile diğer sektörlerde de istihdamı artırmaktadır. Bu sektörler seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, restoranlar ve diğer yolcu hizmetleri gibi daha birçok sektörden personele istihdam olanağı sunmaktadır. Özellikle 7/24 açık olan oteller bu anlamda önemli bir istihdam kaynağıdır. Tabi sektörde çalışma hayatı ve zorluklardan da bahsetmek gerekir. Özellikle vardiyalı olarak çalışılan sektörde, günlük 12 saatlere hatta bunun da üzerine çıkan ağır çalışma şartları varlığını hala sürdürmektedir. Çalışma Bakanlığı bu konuda yeni düzenlemeler getirmiştir. Geceleri ortalama 7,5 saat çalışma sınırı getirilen sistemde, otellerin buna ne kadar uyduğu ve denetlenip denetlenmediği şüphelidir.

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu) 2016 yılı Nisan-Haziran dönemi verilerine göre, Türkiye’nin 15-34 yaş grubundaki nüfusunun ancak yarısı iş gücüne katılabilmektedir. Bu yaş grubunda yaklaşık 25 milyon kişi olduğu görülen verilerde, rakamların pek de iç açıcı olmadığını görürüz. Bu yaş dilimindeki nüfusun istihdama katılımında turizm sektörü ve otelcilik bu açığı kapamada büyük önem arz etmektedir. Özellikle eğitim seviyesi düştükçe artan işsizlik oranını kapamada bu sektör, her eğitim düzeyinden çok sayıda insanı istihdam etmesinden dolayı, bu sektöre verilen önemin daha da artırılması ihtiyacını doğurmaktadır. WTTC ( World Travel and Tourism Council ) verilerine göre ise dünyada yaklaşık 295 milyon kişiye istihdam sağlayan turizmin 2027 yılına kadar 380 milyon insana istihdam sağlayacağı öngörülmektedir.

Türkiye’de giderek artan genç nüfustaki işsizliğin azaltılmasında turizmdeki etkili ve verimli yatırımların artırılması çok daha önemli hale gelmiştir. Özellikle dört mevsime yayılması gereken turizmin bu anlamda istihdamı artıracağı kesindir.