Türkiye otelcilik sektörün de dünyada lider ülkelerden biri konumunda. Gerek kendi geleneklerinden gelen misafirperverlik gerekse otelciliğin temellerinden gelen misafirperverlikten olsun, Türkiye bu konuda gerçekten de çok iyi konumdadır. Otelcilik dünya da hızla büyüyen bir sektör olarak, Türkiye’de de giderek büyümektedir. Her sektörde olduğu gibi Turizm’de de yabancı yatırımcının ilgisini otelcilik, başta Hilton grubu olmak üzere Crystal Grubu, Wow Hotels, Marriot ve İnternational Continental gibi büyük yabancı yatırımcıları bünyesinde barındırmaktadır. Sektörde yabancı yatırımcıların ortalaması yüzde 20 dolaylarındadır. Sektör hala yeli yatırımcının elinde olup, başlıca yerli yatırımcılar ise Koç Holding, Akfen, Ağaoğlu, Doğuş, Martı Otelleri ve AYG Grup olarak sıralayabiliriz. Ülkenin bu otel yatırımlarına kuşkusuz ihtiyacı vardır. Fakat ülkede bir çok turizm kolu mevcuttur. Yalnızca deniz turizmine yönelik otel yatırımları değil, aynı zamanda Türkiye’nin eşsiz tabiatını, yemeklerini, tarihini ve kültürünü tanıtacak otel yatırımlarının da yapılması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de günümüzde gastronomi turizmidir. Yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başlayan turizm etkinliğinde uygun oteller planlanması, tanıtımda önemli bir paya sahip olacaktır.

Eşsiz tabiatı olan ülkenin sadece sahil merkezlerinin tanıtılması ile kalmayarak, iç bölgelerde de tabiat turizminin geliştirilmesi ve buna yönelik otellerin açılması da turizme büyük katkı sağlayacaktır. Fakat ne yazık ki plansız ve kanun tanımaz şekilde inşa edilen bir çok otel mimarisi ve görüntüsü ile sahil bölgelerini talan etmişken bunun tabiat alanlarını yok etmeden yapılması çok önemlidir. Özellikle kasıtlı olarak çıkarılan orman yangınları bilerek tahribin en önemli örneklerini teşkil etmektedir. Yatırımlarda ki verimliliği sadece para ile ölçmemek gerekir. Bunun hesabına başta insan ve yaşanılan çevrenin korunması dikkate alınarak yapılmalıdır. Ne yazık ki ülke olarak hep doğru ve iyi olanı değil kötü olanı örnek almamız, bunda ne kadar yetersiz kalındığını göstermektedir.

Önümüzde ki dönemlerde de ülke ekonomisine katkıda yine önemli bir yer tutacak olan otelciliğin, yatırım konusunda çeşitliliği artırılarak, bir çok sektörde pozitif etki sağlanmasına çalışılması, turizmi n de 4 mevsime yayılarak otelciliğin geliştirilmesine sağlanması gerekmektedir.